Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα επιστροφής– Υπαναχώρηση

  1. Σε περίπτωση κατά την οποία αλλάξατε γνώμη για την αγορά ενός προϊόντος, διατηρείτε το δικαίωμα να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση και να ζητήσετε την επιστροφή του προϊόντος, με αντίστοιχη επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε, εφόσον δηλώσετε τούτο εγγράφως μέσω αποστέλλοντας email στο info@ayay.gr, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο υπόδειγμα υπαναχώρησης το οποίο είναι σύμφωνο με το άρθρο 102 του νόμου 4512/2018, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας αφορά σε παρτίδα προϊόντων, η προθεσμία αρχίζει από τη στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν ή με την παράδοση του προϊόντος, σε περίπτωση περιοδικών παροχών.
  2. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η παράδοση – παραλαβή του και στην έδρα της εταιρίας μας, όπως αυτή αναφέρεται στην εισαγωγή των παρόντων Όρων Χρήσης, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησης.
  3. Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και στην αρχική συσκευασία του (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης και αξεσουάρ για τον περιορισμό της ζημιάς στην αρχική συσκευασία). Επίσης, θα πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
  4. Η Ayay δεν φέρει καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση για ζημιά, κλοπή ή απώλεια των επιστρεφόμενων Προϊόντων
  5. Κατά την άφιξή του επιστρεφόμενου προϊόντος στα κεντρικά της εταιρείας (Επιδαύρου 6, Γαλάτσι Αττικής, 11147), το Προϊόν θα εξεταστεί για να εκτιμήθει για τυχόν ζημιές ή παραβιάσεις που δεν προκαλούνται από τη μεταφορά.
  6. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής δεν καλύπτονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ και επιβαρύνουν τον Πελάτη.
  7. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιστρέφει εντός 30 ημερών από τη ημέρα που έλαβε τη δήλωση υπαναχώρησης, οποιοδήποτε ποσό έλαβε από τον καταναλωτή που υπαναχωρεί. Στο ποσό που θα επιστραφεί δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής του προϊόντος.
  8. Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις στο άρθρο 102 του νόμου 4512/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Ενδεικτικά, δεν δικαιούσθε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (π.χ. κρέμα περιποίησης ευαίσθητης περιοχής). Επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης χάνεται σε περίπτωση: i) έλλειψης ή ζημιάς της εξωτερικής συσκευασίας ii) έλλειψης ή ζημιάς της αρχικής εσωτερικής συσκευασίας
  9. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος υπαναχώρησης, η Ayay θα επιστρέψει το αγορασμένο Προϊόν στον Πελάτη Καταναλωτή, χρεώνοντας τα έξοδα αποστολής στο ίδιο και δεν θα δοθεί επιστροφή της καταβληθείσας τιμής.